İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Doğalgaz Projesi

Doğalgaz Projesi Fiyatları


Doğalgaz projesi hizmet ücretlerimiz sadece domestik (evsel) hatlar, ısınma amaçlı (Ofis vb.) veya üretim amaçlı (Cafe , büfe , lokanta , restaurant vb.) ticari hatlar, bina ana kolon hatları ve merkezi sistemli bina ana kolon hatlarını kapsamaktadır.


* Evsel mahaller için çıkacak proje bedelleri bulunulan ilçeye göre, çekilen eşdeğer tüketim kapasitelerine, binadaki bağımsız birim sayısına (Binadaki toplam daire ve dükkan sayısı) ve merkezi sistemli binalar için ayrıca ilave olarak kazan kapasitesinden gelen eş bağımsız birim sayısına göre hesaplanmaktadır.

Hatırlatma : Evsel mahallerin ilk doğalgaz tesisatı yapımı veya doğalgaz tesisatı değişikliği (tadilat) hizmet kapsamımıza dahildir. Bununla birlikte bu mahaller için yalnızca daire içi doğalgaz projesi desteğimiz de mevcuttur.


* Isınma amaçlı veya üretim amaçlı ticari mahaller için çıkacak proje bedelleri bulunulan ilçeye , çekilen toplam veya eşdeğer tüketim kapasitelerine, binadaki bağımsız birim sayısına (Binadaki toplam daire ve dükkan sayısı) ve merkezi sistemli binalar için ayrıca ilave olarak kazan kapasitesinden gelen eş bağımsız birim sayısına göre hesaplanmaktadır.

Hatırlatma : Üretim amaçlı ticari mahallerin doğalgaz tesisatı yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bu tip hatlar için sadece ticari doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.


* Bina ana kolon hatlarında ilk doğalgaz projesi ve doğalgaz projesi değişikliği hizmetleri için çıkacak doğalgaz projesi bedelleri bulunulan ilçeye ve binada bulunan bağımsız birim (Binadaki toplam daire ve dükkan) sayısı toplamına göre hesaplanmaktadır.

* Merkezi sistemli bina ana kolon hatlarında ilk doğalgaz projesi ve doğalgaz projesi değişikliği hizmetleri için çıkacak doğalgaz projesi bedelleri bulunulan ilçeye ve binada bulunan bağımsız birim sayısına (Binadaki toplam daire ve dükkan sayısı) ayrıca ilave olarak kazan kapasitesinden gelen eş bağımsız birim sayısına göre hesaplanmaktadır.

Hatırlatma : Merkezi veya bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları ile kazan dairelerinin yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bu tip hatlar için sadece bina ana kolon doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.


Şofben / Soba / Kombi Değişim Formu Fiyatı


>> Kombi Değişim Formu FiyatıDAİRE İÇİ Doğalgaz Projesi


Doğalgaz projesi hizmeti, gazı açılmak istenen mahalde halihazırda mevcut bulunan gaz boru hattının ve mahal kat planının ölçülendirilmiş şekliyle bir kağıda oradan da bilgisayar ortamına aktarılarak taslak oluşturulması, oluşturulan taslağın İgdaş proje onay biriminin onayına sunulması, onaylanan nihai proje için İgdaş randevu servisinden randevu alınmasını ayrıca test, kontrol gaz açım hizmetlerinin yapılmasını kapsamaktadır.

Daire içi doğalgaz projesi  ise oturulan dairede ilk kez doğalgaz kullanılmak istenildiğinde abone ile İGDAŞ arasında yapılan doğalgaz abonelik (bağlantı aboneliği) sözleşmesini müteakip daire kapısı önünde mevcut bulunan doğalgazın daire içerisindeki tüm yakıcı cihazlara iletimini sağlamak amacıyla dişli bağlantı yöntemi ile tesis edilen doğalgaz borularının mevcut dairenin normal kat planı üzerinde izleyeceği güzergahı göstermek maksadıyla çizilen ve onaylatılan projedir.

Daire içi doğalgaz projesi üzerinde doğalgaz boru hattının daire içerisinde izleyeceği güzergah ile birlikte güvenli boru çapı hesap tabloları, kritik hat hesap tabloları da ayrıca gösterilir.

Daire içi doğalgaz projesi , İGDAŞ tarafından onaylanır onaylanmaz doğalgaz tesisatı hattının dişli bağlantı yöntemiyle onaylı projeye ve İGDAŞ teknik şartnamesine uygun olarak yapımına başlanır.

Sonrasında yapılan doğalgaz tesisatı randevu yoluyla çağırılan İGDAŞ saha kontrol mühendisi tarafından onaylı daire içi doğalgaz projesi üzerinden yerinde kontrol edilir. Sızdırmazlık testlerinin de olumlu sonuçlanması durumunda daireye ilk kez resmi olarak doğalgaz verilir.DAİRE İÇİ Doğalgaz Projesi Fiyatları


Önemli uyarı : Daire içi doğalgaz projesi hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Daire İçi Doğalgaz Projesi

En düşük fiyat : 450 TL 

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Doğalgaz sayaç montajı (Zorunlu-Sadece G4 Tip) (Fiyat : 250 TL
 • Bireysel / merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 475 TL)
 • Bireysel / merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 475 TL)

BİLGİLENDİRME :

Evsel amaçlı birimler içerisinde kullanılan tüm gaz yakıcı cihazların m3/h cinsinden eşdeğer tüketim debi değerinin 5 m3/h üzerinde olması durumunda bireysel sistemli veya merkezi sistemli binalarda ayrıca hesap maksadıyla bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği de çizdirilmeli ve onaylatılmalıdır.

Bina mevcutta gazlı değil ise her durumda bina ana kolon doğalgaz projesi çizilmeli ve onaylatılmalıdır.Merkezi veya bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.DAİRE İÇİ Doğalgaz Projesi Değişikliği 


Oturulan dairede halihazırda doğalgaz kullanılmakta iken, dairenin doğalgaz boru hattında herhangi bir değişiklik (Örn. güzergah değişikliği, cihaz iptali veya ilavesi bununla birlikte bazı durumlarda kombi kapasite değişikliği) yapılmak istenildiğinde yapılacak bu değişikliği İGDAŞ ’a göstermek ve kurumun onayına sunmak üzere çizilen ve onaylatılan projedir.

Daire içi doğalgaz projesi değişikliği bunun dışında kullanıcı tarafından İGDAŞ’ın bilgisi dışında doğalgaz tesisatı hattına yapılan yetkisiz müdahalelerden ötürü de zorunlu olabilmektedir. (Yetkisiz kombi, şofben, soba gibi gaz yakıcı cihaz iptalleri veya ilaveleri, doğalgaz tesisatı hattı üzerinde güzergah değişiklikleri vb.)

Bu çizimde doğalgaz tesisatı hattı üzerinde yapılan değişiklik yeni daire içi doğalgaz projesi değişikliği ile gösterilir. Projenin İGDAŞ tarafından onaylanmasını müteakip doğalgaz tesisatı yenilenen projeye ve İGDAŞ teknik şartnamesine uygun olarak tadil edilir. Sonrasında randevu yoluyla çağırılan İGDAŞ saha kontrol mühendisi tarafından mevcut yeni doğalgaz tesisatı hattı onaylı doğalgaz projesi üzerinden yerinde kontrol edilir. Sızdırmazlık testlerinin de olumlu sonuçlanması durumunda daireye yeniden resmi olarak doğalgaz verilir.DAİRE İÇİ Doğalgaz Projesi Değişikliği Fiyatları


Önemli uyarı : Daire içi doğalgaz projesi değişikliği hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Daire İçi Doğalgaz Projesi Değişikliği

En düşük fiyat : 450 TL 

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Bireysel / merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 475 TL)

BİLGİLENDİRME :

Evsel amaçlı birimler içerisinde kullanılan tüm gaz yakıcı cihazların m3/h cinsinden eşdeğer tüketim debi değerinin 5 m3/h üzerinde olması durumunda bireysel sistemli veya merkezi sistemli binalarda ayrıca hesap maksadıyla bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği de çizdirilmeli ve onaylatılmalıdır.

Merkezi veya bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi değişikliği desteğimiz mevcuttur.TİCARİ Doğalgaz Projesi Fiyatları


Önemli uyarı : Ticari doğalgaz projesi hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Ticari Doğalgaz Projesi *

En düşük fiyat : 450 TL 

(*) Isınma amaçlı ticari ofis dışında üretim amaçlı ticari mahallerin doğalgaz tesisatı yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bu mahaller için sadece doğalgaz projesi çizimi desteğimiz mevcuttur.

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Doğalgaz sayaç montajı (Zorunlu-Sadece G4 Tip) (Fiyat : 250 TL
 • Bireysel / merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 475 TL)
 • Bireysel / merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 475 TL)

BİLGİLENDİRME :

Üretim amaçlı ticari mahaller için m3/h cinsinden çekilen toplam tüketim debi değerinin, ısınma amaçlı ticari birimler(ofis) için ise eşdeğer tüketim debi değerinin  3,5 m3/h üzerinde olması durumunda bireysel sistemli veya merkezi sistemli binalarda hesap maksadıyla bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği çizilmesi ve onaylatılması gerekmektedir.

Bina mevcutta gazlı değil ise her durumda bina ana kolon doğalgaz projesi çizilmeli ve onaylatılmalıdır.

Merkezi veya bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.TİCARİ Doğalgaz Projesi Değişikliği Fiyatları


Önemli uyarı : Ticari doğalgaz projesi değişikliği hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Ticari Doğalgaz Projesi Değişikliği *

En düşük fiyat : 450 TL 

(*) Isınma amaçlı ticari ofis dışında üretim amaçlı ticari mahallerin doğalgaz tesisatı yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bu mahaller için sadece doğalgaz projesi çizimi desteğimiz mevcuttur.

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Bireysel / merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 475 TL)

BİLGİLENDİRME :
Üretim amaçlı ticari mahaller için m3/h cinsinden çekilen toplam tüketim debi değerinin, ısınma amaçlı ticari birimler(ofis) için ise eşdeğer tüketim debi değerinin 3,5 m3/h üzerinde olması durumunda bireysel sistemli veya merkezi sistemli binalarda hesap maksadıyla bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği de çizdirilmeli ve onaylatılmalıdır.

Merkezi veya bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi değişikliği desteğimiz mevcuttur.Şofben / Soba / Kombi Değişim Formu Fiyatı


İgdaş onaylı kombi değişim formu değişimini yaptığınız yoğuşmalı kombi, hermetik şofben veya hermetik soba vb. cihazlarınızın yetkili servislerce garantili olarak devreye alınabilmesi için gerekmektedir.

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Şofben / Soba / Kombi Değişim Formu * (İstanbul içi tüm ilçeler)

Fiyat : 200 TL

(*) İGDAŞ onaylı cihaz montaj bildirim formu (Kombi değişim formu) mevcut gaz tesisatınızda kombi, şofben veya soba değişimi yapmanız halinde bazı özel durumlarda doğalgaz projesi değişikliği yerine geçmektedir. 


Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kombi değişim formu talebinizi tarafımıza iletebilir. Ödemenizi kolaylıkla hesaba havale şeklinde gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili sayfa ==> Kombi Değişim Formu TalebiGasline CAD İle Örnek Daire İçi Doğalgaz Projesi


Bireysel kullanımlı (ocak + kombi) bir dairenin daire içi doğalgaz projesi çizim aşamalarını hep birlikte görelim. Bu çizimde dairemiz 1. normal katta bulunsun ve daire numarası 3 olsun. Binanın her katında iki bağımsız birim (daire) bulunmak üzere zemin kat +  4 normal kat ve yine toplam 10 daireden oluşsun.

Sıkıştırılmış resim dosyalarının bulunduğu klasörü indirmek için buraya tıklayınız. (Resimli anlatım)

İlk olarak masaüstünde bulunan gasline program simgesine tıklıyoruz. Program açılış öncesi ilk olarak güncellemeleri denetleyecek ve varsa otomatik olarak kendini güncelleyecektir. (Resim 1)

Program açılışı (Resim 2)

Prizma A.Ş tarafından size verilen dongle’ı bilgisayarın usb girişine takarak(sürücülerin önceden yüklenmesi koşuluyla) veya sertifikalı firma kullanıcı adı ve şifrenizi girerek programı tam sürüm olarak kullanabilirsiniz. (Resim 3)

İlk olarak bina ana kolon doğalgaz projesi başlangıcı için tesisat görünümüne geçiş yapmamız gerekiyor. (Resim 4)

“Branşman” simgesine tıklıyoruz. (Resim 5)

Branşman noktasının yerden yüksekliği için varsayılan başlangıç kotu olan 200 cm yüksekliğini (1)  “OK” basarak olduğu gibi kabul ediyoruz. (2) Ancak siz dilerseniz bu yüksekliği değiştirebilirsiniz. (Resim 6)

Daire içi doğalgaz projesi ekranı üzerinde boş bir alana tıklıyoruz sonrasında dilediğimizce sağa sola çekip tıklayarak branşman borusunu doğalgaz projesi çizim alanında dilediğimiz uzunlukta olacak şekilde yerleştiriyoruz. Görüldüğü üzere branşman eklenir eklenmez program tarafından varsayılan olarak G4 tip körüklü doğalgaz sayacı da branşman ucuna hazır olarak eklenmiş oldu. (Resim 7)

“Boru” simgesine tıklıyoruz (1) ve şekilde gösterilen noktaya tıklayarak (2) doğalgaz projesi çizimine başlıyoruz. Bu arada klavyeden +30 değerini girerek enter’a basıyoruz. (3) Böylelikle borumuzu varsayılan çıkış kotundan 30 cm yukarı doğru yükseltmiş olduk (Resim 8)

Şimdi hiç bozmadan yani komuttan çıkmadan doğalgaz projesi ekran alanında sırasıyla fare kılavuz çizgileri aracılığıyla istediğimiz noktaya sadece yönlendirerek klavyeden yukarı doğru 30  (1) sola doğru 100  (2) yukarı doğru 200  (3) ve son olarak ta ocak için  -120  (4) değerlerini girerek boru parçalarımızı ekliyoruz. (Resim 9)

Daire içi doğalgaz projesi ekranında sol altta ok işaretiyle gösterilen 2D/3D butonuna tıklıyoruz. Böylelikle daire içi doğalgaz projesi ekran görüntümüz 2 boyuttan 3 boyuta geçmiş oldu. (Resim 10)

“Vana” simgesine tıklıyoruz. (1) ve iniş borusu ucuna (2) tıklayarak vanamızı yerleştiriyoruz. (Resim 11)

Daire içi doğalgaz projesi ekranında “boru” simgesine tıklıyoruz. (1) Belirtilen köşe noktasına tıklayıp (2) kılavuz çizgilerini takip ederek yatay istikamete yöneliyoruz klavyeden 100 yazarak enter’a basıyoruz.(3) Böylelikle 100 cm uzunluğunda yatay bir boru çizmek istediğimizi programa söylemiş oluyoruz. (Resim 12)

Komuttan çıkmadan klavyeden -100 yazarak kılavuz çizgileri istikametinde imleci aşağı yöneltiyoruz ve kombi iniş borumuzu çizmiş oluyoruz.  (Resim 13)

“Vana” simgesine tıklıyoruz. (1) ve iniş borusu ucuna (2) tıklayarak vanamızı yerleştiriyoruz. (Resim 14)

Böylelikle doğalgaz tesisatı boru hattı ana hatlarıyla oluşturulmuş doğalgaz projesi çizim ekranına taşınmış oldu. Şimdi doğalgaz yakıcı cihazları sırasıyla önce ocak (1,2) daha sonra kombi (3,4) olmak üzere cihaz vana uçlarına fare sol tuşu ile tıklayarak bağlıyoruz. (Resim 15)

Program sayaçtan itibaren borulamaya varsayılan olarak DN25 çapta başladığından öncelikle çapları mevcut duruma göre yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu amaçla çapını değiştirmek istediğimiz boruya mause sol tuşuyla tıklıyoruz(1). Sağ tarafta açılan boru özellikleri menüsünde çap seçimini yapıyoruz (2). Seçim sonrası şayet “>” simgesine tıklarsak (3) seçtiğimiz boru ile birlikte ilk ayrım noktasına kadar bağlantılı olan tüm borulara seçtiğimiz çap değeri atanır.  Şayet  “>>” simgesine tıklarsak seçtiğimiz boru ve sonrasında gelen tüm borulara seçtiğimiz çap değeri atanır. Son durumda çaplar atandıktan sonra kırmızı renkli borular DN25 turuncu renkli borular ise DN20 olarak açıkça görülmektedir.(Resim 16,17)

Şayet doğalgaz projesi mevcut boru hattı üzerinde belirli bir borunun belirli bir noktasından sonra çap düşümü(redüksiyon) vermek istersek öncelikle “böl” ikonuna tıklıyoruz. (1) Sonra resimde gösterilen noktaya (2) (Mevcut çizimin örnek bir doğalgaz projesi çizimi olması nedeniyle belirlediğimiz bu nokta tamamen keyfidir. Sizin doğalgaz projesi çizimlerinizde bu noktanın yeri mevcut tesisat hattınıza göre farklılık gösterecektir.) tıklıyoruz. Görüldüğü üzere 200 cm uzunluğundaki boruyu 115 cm e 85 cm olacak şekilde bölmüş olduk.( İzometrik görünümde sol parça 115 cm sağ parça ise 85 cm dir.) Sol boruyu seçip çap değerini DN20 olarak değiştirdikten sonra boru özelliklerinden “>>” simgesine tıklıyoruz ve seçtiğimiz bu boru ile takip eden tüm boruların mevcut çapını DN20 olarak atamış oluyoruz.  (Resim 18,19)

Resim 19 ‘daki boru çaplarını baz alarak anlatıma devam ediyoruz. Daire içi doğalgaz projesi ekranında sol altta ok işaretiyle gösterilen 2D/3D butonuna yeniden tıklıyoruz.(1) Böylelikle daire içi doğalgaz projesi ekran görüntümüz 3 boyuttan 2 boyuta geri dönmüş oldu. Çizim üzerindeki karışıklıkları gidermek için cihazları ve yazıları fare sol tuşu basılı tutarak uygun yerlere taşıyoruz (2) ve doğalgaz projesi çizimini belirgin hale getiriyoruz. Ardından mimari ikonuna tıklayarak (3) mimari moda geçiyoruz. (Resim 20)

“Oda” simgesine tıklıyoruz. (1) Ardından istediğimiz köşeyi seçerek (2) oluşturmak istediğimiz dörtgen şeklindeki alanı şekilde görüldüğü gibi genişletip istediğimiz genişliğe geldiğinde fare sol tuşuna basarak odaları tek tek oluşturuyoruz.(3) Mimari çizim tamamlandıktan sonra mahallere sağ tıklayarak mahal tanımlamalarını yapıyoruz. Tüm mahallere kapı eklemek için “kapı” simgesine tıklıyoruz(4) ve uygun yerlere kapıları ekliyoruz.(5) Daire giriş kapısına fare sol tuşuyla tıklıyoruz (6) ve açılan “özellikler” penceresinden daire kapı numarası belirtiyoruz.(7) Merdiven simgesine tıklıyoruz (8) ve fare sol tuşu ile tıklayıp çekerek merdivenleri oluşturuyoruz. “Menfez” simgesine tıklayarak (9) açık balkon kapısına mutfak mahalinde bulunan açık yanmalı ocak için bir havalandırma menfezi ekliyoruz. “Tesisat moduna” geçiş yapıyoruz (10) Kombi cihazı açık balkonda bulunduğu için “kombi” üzerine tıklıyoruz ve sağda açılan “özellikler” menüsünde “muhafaza kutusu içinde” onay kutusunu (11)  işaretliyoruz. “Hermetik baca” ikonuna tıklıyoruz (12) ardından kombinin orta merkezine fare sol tuşu ile tutunuyoruz (13) ve ok yönünde basılı tutarak bacamızı balkon dışına kadar uzatıyoruz. (14) (Resim 21,22,23,24,25,26,27,28)

Dikkat ederseniz biz bu çizimde kat sayısını düzenlemeden mimari ve tesisat çizimini doğrudan zemin kata çizdik. Bu sebepten öncelikle tüm katları çizime dahil ediyoruz. Binamız başta belirttiğimiz gibi zemin + 4 adet normal kattan oluştuğundan dolayı “kat ekle” butonuna basıyoruz.(1) Açılan pencerede oluşturulacak normal kat adedini 4 olarak artırıp (2) “yeni kat oluştur” (3)butonuna basıyoruz. (Resim 29)

Yeniden zemin katı seçiyoruz.(1) Mimari mod‘da iken (2) üst menüde bulunan “kopyala” butonuna (3) tıklıyoruz. Böylelikle zemin katta bulunan mimari tasarım geçici olarak hafızaya kopyalanmış oluyor. Doğalgaz projesi çizimimiz normalde zeminde değilde 1. normal katta olduğundan 1.normal katı seçiyoruz(4) ve ardından “yapıştır” butonuna tıklıyoruz.(5) Böylece mevcut doğalgaz projesi mimari kısmı olduğu gibi 1. normal kata kopyalanmış oldu. (Resim 30,31)

Yeniden zemin kata geliyoruz.(1) Bu sefer de “tesisat moduna” geçiş yapıyoruz.(2) Aynı şekilde yine “kopyala” butonuna tıklıyoruz (3) ve zemin kata daha evvel çizdiğimiz tesisat tasarımını geçiçi olarak hafızaya kopyalamış oluyoruz. 1. normal katı seçiyor (4) ve ardından “yapıştır” butonuna (5) tıklıyoruz. Doğalgaz projesi tesisat kısmı da olduğu gibi 1. normal kata kopyalanmış oldu. (Resim 32,33)

Zemin katta bulunan mimari ve tesisat tasarımını temizlemek için zemin kata geliyoruz. (1) “Mimari mod” seçili iken “seçimi sil (mimari)” butonuna basıyoruz.(2) Çizim alanına gelerek mimari tasarımı seçim penceresi içerisine alarak tümden seçiyoruz. Fare sağ tuşuna bastığımızda mimari tasarım zemin kattan temizlenmiş oluyor. Tesisat tasarımını silmek için ise sol alt köşede bulunan “2D/3D” butonuna tıklıyoruz. (3) Sayaçtan sonraki ilk boruyu seçip fare sağ tuşuna basıyoruz ve sağ açılır menüde “tesisat sil” komutunu seçiyoruz.(4) Bu şekilde zemin katta fazlalık olarak kalmış olan tesisat çizimimiz tamamıyla temizlenmiş oluyor. Şimdi ise sırasıyla sayacı ve sonrasında branşmanı seçerek klavyeden “delete” tuşuna basıyoruz. Böylelikle tüm tesisat kalıntılarını zemin kattan temizlemiş oluyoruz. (Resim 34,35)

İzometriye tıklıyoruz. Açılan pencerede tesisat çiziminde rastgele ve karışık şekilde konumlanmış olan yazıları ve cihazları tek tek seçip fare sol tuşuna basılı tutarak birbirlerinden ayırıyor ve izometriyi belirgin hale getiriyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra pencereyi kapatıyoruz. (Resim 36)

Vaziyet butonuna tıklıyoruz.(1) Açılan pencerede sol tarafta binanın tüm normal katlarında bulunan  “D.No:” yazılarına tek tek tıklayarak(2) daire numaralarını zeminden itibaren kat planına işliyoruz.(3)  Sağ tarafta ise binamızın konumunu cadde, sokak olarak belirtiyoruz.(4) (Resim 37,38)

Evet hepsi bu kadar. Çizim esnasında zaman zaman kontroller butonuna tıklayarak(1) kalan eksikleri görebilir ve düzeltebilirsiniz. (Resim 39)WebCAD İle Örnek Daire İçi Doğalgaz Projesi


Bireysel kullanımlı(ocak+kombi) bir dairenin daire içi doğalgaz projesi çizim aşamalarını hep birlikte görelim. Bu çizimde dairemiz 1. normal katta bulunsun ve daire numarası 3 olsun. Binanın her katında iki bağımsız birim (daire) bulunmak üzere zemin kat +  4 normal kat ve yine toplam 10 daireden oluşsun.

Sıkıştırılmış resim dosyalarının bulunduğu klasörü indirmek için buraya tıklayınız. (Resimli anlatım)

Webcad programı adı üzerinde tarayıcı tabanlı bir program olduğu için ilk olarak tarayıcı adres çubuğuna resimde görülen adresi yazıp (1) sayfaya giriş yapıyoruz. Ardından kullanıcı adı (2) ve şifremizi (3) giriyoruz ve giriş (4) tuşuna basıyoruz. (Resim 1)

Sol tarafta düşey menü çubuğunda bulunan “Projeler” sekmesine (1) tıklıyoruz ve açılır menüde “+Yeni” butonuna (2) tıklıyoruz. (Resim 2)

Açılan sayfada doğalgaz projesi için bir isim veriyoruz. (1) (Dilerseniz resimde görüldüğü gibi sonradan projenize daha kolay ulaşabilmek için bir etiket belirtebilirsiniz.) (2) Ardından “oluştur” butonuna (3) tıklıyoruz. (Resim 3)

Çizim alanından kazanmak için isteğe bağlı olarak haritayı (3) resimde görülen yolu izleyerek kaldırabilir veya aynı şekilde çizim alanına dahil edebilirsiniz. (Resim 4)

Webcad programında kolaylık olması açısından öncelikle doğalgaz projesi ekranı üzerinde katları tanımlamamız gerekiyor. Bunun için program üzerinde bulunan “Katlar 1” yazısına (1) oradan da kat yönetimine (2) tıklıyoruz. (Resim 5)

“Kat sayısı” kısmına (1) binamız 4 adet normal kattan  oluştuğu için klavyeden sayısal olarak 4 adet kat girişi yapıyoruz ve örnek dairemiz 1. normal katta bulunduğundan “boş kat ekle” butonuna (2) tıklayarak birinci normal katı doğalgaz projesi çizimine dahil ediyoruz. Örnek binamızda bodrum kat bulunmadığı için bodrum kat sayısını olduğu gibi bırakıyoruz.(3) (Resim 6,7)

Şekilde görülen içi dolu check işareti aktif katı göstermektedir. Hangi katta işlem yapmak istiyorsanız ilgili katın bulunduğu check işaretine tıklayarak o katı aktif kat olarak belirleyebilirsiniz. Biz işlem yapacağımız katımız 1. normal kat olduğu için bu katı aktif kat olarak seçip (1) zemin katı silmek için “çöp kutusu” simgesine tıklıyor (2) ardından “katı sil” butonuna tıklayarak (3) zemin katı siliyoruz. (Resim 8,9)

Doğalgaz projesi çizimine başlamak için öncelikle “tesisat tasarımı” komutuna tıklıyoruz. (1) Ardından “branşman ekle” butonuna basıyoruz ve çizim ekranında boş bir alana branşmanı ekliyoruz. Görüldüğü üzere varsayılan olarak G4 tip doğalgaz sayacı branşman ucuna eklenmiş olarak geldi. (Resim 10)

“Boru ekle” simgesine tıklıyoruz. (1) Doğalgaz projesi ekranında sayaç çıkış ucuna tıklıyoruz. (2) Açılan pencerede DN25 başlangıç boru çapını seçiyoruz. (3) Klavyeden +30 değerini girerek sayaç ucundan 30cm yükseliş yapıyoruz. (4) (Resim 11)

Komuttan çıkmadan sırasıyla görülen yönlerde yatay  30 , 100 , 85 , 115  değerlerini giriyoruz. Sonrasında -100 değeri ile 100cm iniş yaparak devam ediyoruz. Hemen ardından fare sağ tuşuna tıklıyor ve açılan pencerede “ocak” seçimini yapıyoruz. Böylelikle doğalgaz projesi çizim alanında bulunan iniş borumuzun ucuna ocak cihazını eklemiş olduk. (Resim 11,12,13,14,15,16,17)

Doğalgaz projesi çizim alanında bulunan “3B Model” simgesine tıklıyoruz. (1) Ardından “boru ekle” simgesine tıklıyor (2) ve resimde gösterilen köşe noktasına tutunarak (3) kılavuz çizgileri istikametinde 100 cm yatay boru ekliyoruz. (Resim 18)

Komuttan çıkmadan fare sağ tuş yapıp açılan menüde “Kombi +İniş (90cm)” seçiyoruz. Bu şekilde otomatik olarak 90cm iniş borusu ve bu borunun ucuna kombi cihazı (24 kw) eklemiş olduk. (Resim 19)

Yatay boruyu seçiyoruz. (1) Açılan boru özellikleri menüsünde bu borunun çap seçimini DN20 olarak belirliyoruz. (2)  (Resim 20)

Belirlediğimiz boru çapını takip eden bağlantılı tüm borulara atıyoruz. (1) Şayet diğer seçeneği seçmiş olsaydık  belirlediğimiz çap ilk ayrım noktasına kadar bağlantılı diğer borulara atanacaktı. (2)  (Resim 21)

Doğalgaz projesi çizim alanında “Tesisat tasarımı” komutuna tıklıyoruz ve tesisat görünümü üzerindeki karışıklıkları  gidermek için yazıları ve ve yakıcı cihazları fare sol tuşuna basılı tutarak birbirinden ayırarak belirgin hale getiriyoruz. (Resim 22)

Doğalgaz projesi çizim alanında “Mimari tasarım” komutunu seçiyoruz. (1) Ardından “oda çiz” komutuna tıklıyoruz ve tüm mahalleri tek tek resimde görüldüğü gibi oluşturuyoruz.(2) (Resim 23)

Mahal içerisinde iken fare sağ tık ile açılan mahal isimleri seçim listesi içerisinden uygun olanları seçerek tüm mahal tanımlamalarını yapıyoruz. (Resim 24)

“Kapı ekle” simgesine tıklıyoruz (1) ve mahal giriş kapılarını çizime dahil ediyoruz. (2) (Resim 25)

“Daire kapısını” seçiyoruz. (1) Sağ tarafta açılan “kapı özellikleri” menüsünde “Giriş anahtarını” aktif hale getiriyoruz (2) Ardından daire kapı numarasını giriyoruz. (Resim 26)

“Merdiven ekle” komutuna tıklıyoruz ve görüldüğü şekilde merdiven boşluğuna iniş çıkış merdivenlerini ekliyoruz.(Resim 27)

Açık yanmalı ocak cihazının emniyetli çalışması için “menfez ekle “komutuna tıklıyoruz (1) ve üst menfezi gösterildiği gibi mutfak kapısına ekliyoruz. (2) (Resim 28)

Doğalgaz projesi çizim ekranında “tesisat tasarımı” komutuna tıklıyoruz. (1) Kombimiz açık balkonda bulunduğundan dolayı kombi cihazı üzerine tıklıyoruz (2) ve açılan “Kombi özellikleri” menüsünde “Muhafazalı” anahtarını seçiyoruz. (3) (Resim 29)

“Baca ekle” komutuna tıklıyoruz (1) ve kombinin orta merkezine tıklayarak bacamızı balkon dışına kadar uzatıyoruz. (2) (Resim 30)

Doğalgaz projesi çizim alanı üzerinde  “İzometrik görünüm” simgesine tıklıyoruz ve görünümde karışmış yazı ve gaz yakıcı cihazlar varsa fare sol tuşuna basılı tutarak uygun yerlere taşıyarak görünümü belirginleştiriyoruz. (Resim 31)

“Vaziyet planı” komutuna tıklıyoruz. (1) sol tarafta bulunan “D.No:” yazılarına tıklayarak (2) daire numaralarını katlara işliyoruz. (3) (Resim 32)

“İsimsiz yol” yazısına tıklayarak (1) açılan pencerede “cadde/sokak” ismini giriyoruz. (2) (Resim 33)

Evet hepsi bu kadar. Çizim esnasında zaman zaman doğalgaz projesi çizim ekranının üstünde kalan üst menü çubuğundaki “araçlar” (1) açılır menüsünde bulunan “hata kontrollerini çalıştır” menüsünü (2)  seçerek kalan eksiklerinizi görebilir ve düzeltebilirsiniz. (Resim 34 ve 35)BİNA ANA KOLON Doğalgaz Projesi


Oturulan binada ilk kez doğalgaz kullanılmak istenildiğinde abone müracaatı neticesinde bina önüne İGDAŞ tarafından konulmuş olan servis kutusunda mevcut bulunan doğalgazın bina içerisindeki tüm dairelere iletimini sağlamak amacıyla kaynaklı bağlantı yöntemi ile tesis edilen doğalgaz borularının bina kat planları ve ortak mahallinde izleyeceği güzergahı göstermek maksadıyla çizilen ve onaylatılan projedir.

Bina ana kolon doğalgaz projesi çiziminde ana kolon gaz boru hattının bina ortak mahallinde (genellikle merdiven boşluğu) izleyeceği güzergah ile birlikte güvenli boru çapı hesap tabloları, kritik hat hesap tabloları da ayrıca gösterilir.

Doğalgaz projesi İGDAŞ tarafından onaylanır onaylanmaz çelik doğalgaz boru hattının kaynak yöntemiyle İGDAŞ teknik şartnamesine ve onaylı projesine uygun olarak yapımına başlanır. Sonrasında tesis edilen yeni tesisat randevu yoluyla çağırılan igdaş saha kontrol mühendisi tarafından onaylı doğalgaz projesi üzerinden yerinde kontrol edilir. Sızdırmazlık testlerinin de olumlu sonuçlanması durumunda binaya ilk kez resmi olarak doğalgaz verilir.BİREYSEL SİSTEMLİ Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Fiyatları


Önemli uyarı : Bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

Binanız merkezi sistemli ise (Bkz. Merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi)

Mevcut gazlı bina ana kolon doğalgaz tesisatı hattında tadilat maksadıyla doğalgaz projesi değişikliği hizmeti almak için (Bkz. Bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği)

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi *

En düşük fiyat : 475 TL

(*) Bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Doğalgaz sayaç montajı (Sadece G4 Tip) (Fiyat : 250 TL)
 • Daire içi doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Ticari doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 475 TL)


Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Değişikliği


Oturulan binada halihazırda doğalgaz kullanılmakta iken, binanın ana doğalgaz boru hattında herhangi bir değişiklik (Örnek: vana ilavesi, regülatör ilavesi, kısmi boru çapı veya genel kapasite değişikliği) yapılmak istenildiğinde yapılacak bu değişikliği İGDAŞ’a göstermek ve kurumun onayına sunmak üzere çizilen ve onaylatılan projedir.

Bu çizimde doğalgaz boru hattındaki değişiklik yeni bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği üzerinde gösterilir.

Proje onayını müteakip belirlenen bir günde sertifikalı firmanın resmi talebi ile bina doğalgazı geçici olarak en yakın İGDAŞ şebeke birimi tarafından kestirilir. Onaylı doğalgaz projesi  ve İGDAŞ teknik şartnamesine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yapılan değişiklikler yine aynı gün içerisinde randevu yoluyla çağrılan İGDAŞ saha kontrol mühendisi tarafından tesisat onaylı doğalgaz projesi  üzerinden yerinde kontrol edilir. Sızdırmazlık testlerinin de olumlu sonuçlanması durumunda binaya yeniden resmi olarak doğalgaz verilir.

Uyarı: Mevcut gazlı bina doğalgaz tesisatı hattı üzerinde müşteri tarafından herhangi bir tadilat işleminin talep edilmesi neticesinde öncelikle bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği yaptırılması gerekmektedir. Sonrasında gerekliyse binada resmi gaz boşaltma işlemi gerçekleştirilmeli ve onaylı bina ana kolon doğalgaz projesi üzerindeki değişiklikler fiili olarak yapılmalıdır.BİREYSEL SİSTEMLİ Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Değişikliği Fiyatları


Önemli uyarı : Bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

Binanız merkezi sistemli ise (Bkz. Merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği)

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Değişikliği*

En düşük fiyat : 475 TL

(*) Bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Doğalgaz sayaç montajı (Sadece G4 Tip) (Fiyat : 250 TL)
 • Daire içi doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Ticari doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Daire içi doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Ticari doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 450 TL)


MERKEZİ SİSTEMLİ Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Fiyatları


Önemli uyarı : Merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

Binanız bireysel sistemli ise (Bkz. Bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi)

Mevcut gazlı merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz tesisatı hattınızda tadilat maksadıyla doğalgaz projesi değişikliği hizmeti almak için (Bkz. Merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği)

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Merkezi Sistemli Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi *

En düşük fiyat : 475 TL

(*) Bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Doğalgaz sayaç montajı (Sadece G4 Tip) (Fiyat : 250 TL)
 • Daire içi doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Ticari doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)


MERKEZİ SİSTEMLİ Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Değişikliği Fiyatları


Önemli uyarı : Merkezi sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği hizmetimiz yalnızca aşağıda belirtilen ilçeler için geçerlidir.  

Anadolu yakası için : Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar

Avrupa yakası için : Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli 

Binanız bireysel sistemli ise (Bkz. Bireysel sistemli bina ana kolon doğalgaz projesi değişikliği)

ANA HİZMET KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

Merkezi Sistemli Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi Değişikliği*

En düşük fiyat : 475 TL

(*) Bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatlarının yapımı/tadilatı kaynaklı birleştirme işlemi gerektirdiğinden bina ana kolon doğalgaz tesisatı hatları için sadece doğalgaz projesi desteğimiz mevcuttur.

İLAVE HİZMET/HİZMETLER KAPSAMI VE BAZ ÜCRETLER

 • Doğalgaz sayaç montajı (Sadece G4 Tip) (Fiyat : 250 TL)
 • Daire içi doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Ticari doğalgaz projesi (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Daire içi doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 450 TL)
 • Ticari doğalgaz projesi değişikliği (En düşük fiyat : 450 TL)


Gasline CAD İle Örnek Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi


İlk olarak Gasline programında 10 daireli bir bina ana kolon doğalgaz projesi hazırlayalım.

Sıkıştırılmış resim dosyalarının bulunduğu klasörü indirmek için buraya tıklayınız. (Resimli anlatım)

İlk olarak masaüstünde bulunan gasline program simgesine tıklıyoruz. Program açılış öncesi ilk olarak güncellemeleri denetleyecek ve varsa otomatik olarak kendini güncelleyecektir. (1)

Program açılışı (2)

Prizma A.Ş tarafından size verilen dongle’ı bilgisayarın usb girişine takarak(sürücülerin önceden yüklenmesi koşuluyla) veya sertifikalı firma kullanıcı adı ve şifrenizi girerek programı tam sürüm olarak kullanabilirsiniz. (3)

İlk olarak proje başlangıcı için tesisat görünümüne geçiş yapmamız gerekiyor. (4)

“Servis kutusu” simgesine tıklıyoruz. (5)

Ekranda boş bir alana tıklıyoruz ve kutumuzu yerleştiriyoruz. (6)

Sağda “özellikler” bölümünde kutu basıncını seçiyoruz (7)

Kutu tipini seçiyoruz. Biz burada yandan çıkışlı duvar tipi S700 kutu seçtik. (8)

Sol altta ok işaretiyle gösterilen 2D/3D butonuna tıklıyoruz. (9)

Böylelikle ekran görüntümüz 2 boyuttan 3 boyuta geçmiş oldu. (10)

Başlangıç için ok işaretiyle gösterilen “boru” simgesine tıklıyoruz. (11)

S700 tip kutunun ucuna tıklayarak çizime başlıyoruz ve kılavuz çizgilerini takip ederek yukarı istikamete yöneliyoruz klavyeden +250 yazarak 250 cm yukarı yönlü bir boru çizmek istediğimizi programa söylemiş oluyoruz. (12)

Çizilen bu boruyu istenilen ölçüde iki parçaya ayırmak için ok işareti ile gösterilen simgeye tıklıyoruz ve boru üzerinde fare imlecini hareket ettirerek yerden 2 metre olacak şekilde boruyu kesiyoruz. (13)

Daha sonra program üzerinde “vana” simgesine tıklıyoruz ve vanamızı yerden 200 cm yüksekliğe yerleştiriyoruz. Sağ tarafta açılan “özellikler” kısmında vanamız dış ortamda kalacağı için muhafaza kutusu içerisine alıyoruz ve ana kesme vanasını seçiyoruz. (14)

Selenoid vana simgesine tıklıyoruz. Ekranda şekilde görüldüğü üzere AKV’den hemen sonra selenoid vanamızı yerleştiriyoruz. (15,16)

Seçtiğimiz selenoid vana dış ortamda bulunduğundan ötürü muhafaza kutusu içerisine alıyoruz ve mekanik deprem valfini seçiyoruz. (17)

Sola doğru kılavuz çizgileri istikametinde fare imlecini hizalıyor ve klavyeden 50 değerini girerek sola 50 cm’lik bir çizgi ile borumuzu çiziyoruz. (18)

Yine kılavuz çizgileri istikametinde fare imlecini bu sefer ileri yönlendirerek klavyeden 300 değerini girerek borumuzu 300 cm öteliyoruz. (19)

Fare imlecini kılavuz çizgileri istikametinde yukarı yönlendirerek klavyeden +15 değerini giriyor ve proje üzerinde borumuzu 15 cm yukarı yöneltiyoruz. (20)

İlk branşmanı çizmek maksadıyla bu sefer fare imlecini sağa doğru yönelterek klavyeden 100 değerini giriyor ve sağa doğru 100 cm lik yatay bir branşman çizmiş oluyoruz (21)

Yatay branşman ucundan aşağı yönde kılavuz çizgilerini takip ediyor ve klavyeden -20 değerini girerek proje üzerinde 20 cm‘lik aşağı yönde düşey bir boru parçası ekliyoruz. (22)

“Vanayı”  seçiyoruz ve ekranda bulunan düşey boru parçasının ucuna yine düşey olarak vanamızı ekliyoruz. (23)

Vana özelliklerinden “tüketim vanasını” seçiyoruz. Eğer bu vanaya sayaç bağlamak niyetinde isek öyleyse şekilde görüldüğü gibi “emniyet vanasını” seçmeliyiz. (24)

Burada vananın ait olduğu birimin tipini seçmeliyiz. “Özellikler” kısmında biz birim tipini daire olarak seçtik. Altta birimin daire numarasını ilgili alana yazarak aslında branşmanın numarasını belirlemiş oluyoruz. (25)

Boruyu” seçiyoruz. Ekranda imlecin bulunduğu noktaya farenin sol tuşuyla tutunuyoruz. Klavyeden 200 yazarak sola doğru 200 cm‘lik bir branşman daha ekliyoruz. (26 , 27)

Ardından 20 cm‘lik branşman iniş borumuza fare ile sağ tıklayarak açılan seçeneklerden “kopyala” kısmına tıklıyoruz. (28)

Fare imlecinin bulunduğu noktaya iniş borumuzu ve branşman vanasını resimde görüldüğü şekliyle ekliyoruz. (29)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranına eklediğimiz vana üzerine tıklayarak sağda bulunan “özellikler” kısmındaki daire no alanına “2” yazarak branşman numarasını “daire 2” olarak belirliyoruz. (30)

Boruyu seçiyoruz. Fare imlecinin bulunduğu noktaya tıklayarak imleci kılavuz çizgileri istikametinde yukarı yönlendiriyoruz. Kutucuk içerisinde gösterilen yere tıklıyoruz. Böylelikle kolon hattımızı bir üst kata devam ettirmiş oluyoruz.(31,32)

Proje üzerinde görülen 1 numaralı boruya sağ tıklıyoruz ve “kopyala” diyoruz. Sonrasında üst tarafta 1 numaralı katı seçiyoruz. (33)

Kopyaladığımız boruyu fare imlecinin bulunduğu noktaya tıklayarak yapıştırıyoruz. (34)

Aynı işlemi zemin katta bulunan diğer branşmanı kullanarak yineliyoruz. Daha sonra 1. normal kat üzerinde bulunan kopyalanmış branşman numarasını sağda görüldüğü gibi “3” olarak düzeltiyoruz. (35)

Diğer branşman numarasını da “4” olarak düzelttikten sonra üst menü çubuğunda bulunan + simgesine tıklıyoruz. (36)

Açılan küçük pencerede 3 adet normal katı seçiyoruz ve “yeni kat oluştur” butonuna tıklıyoruz. (37)

Proje ekranında 1. normal katta iken 1 numaralı düşey boruya sağ tıklıyoruz ve “kopyala” diyoruz. (38)

Kopyaladığımız boruyu resimde gösterilen noktaya tıklayarak yapıştırıyoruz. Aynı işlemleri 2. ve 3. katlar içinde tekrarlıyoruz. Diğer branşman numaralarını resim 35 ve 36 da görüldüğü şekliyle sırasıyla numaralandırmayı unutmuyoruz. (39,40)

Çizmiş olduğumuz 10 daireli bina ana kolon doğalgaz projesi izometrik kolon görüntüsü görülmektedir. (41)

Yeniden zemin kata geliyoruz. “Otomatik hesapla” butonuna tıklıyoruz. Karşımıza küçük bir pencere çıkıyor. “Boru çapları uygun değerlere ayarlansın mı?” sorusuna “evet” cevabını veriyoruz. Böylelikle programın varsayılan olarak 1 parmak çapında çizdiği tüm kolon boruları 10 daire tüketimli bireysel mesken hesabına göre program tarafından otomatik olarak hesaplanarak düzeltilmektedir. (42,43)

Hat hesap tablosuna tıklayarak düzeltilmiş boru çaplarına dair kritik hat hesabının uygun olduğunu görebiliriz. Pencereyi kapatıyoruz. (44)

İzometrik görünümden 2 boyutlu görünüme geçiş yapıyoruz. (45)

Buradan “mimari çizim” moduna tıklayarak geçiş yapıyoruz. (46)

“Duvar” simgesine tıklıyoruz ve çizim ekranı üzerinde kesintisiz noktadan noktaya planı oluşturmaya başlıyoruz. (47,48)

“Oda” simgesine tıklıyoruz. Çizim ekranında köşeden köşeye fare sol tuşuna basılı tutarak odaları oluşturuyoruz. (49)

Görüldüğü üzere bütün mahaller program tarafından tanımsız olarak isimlendirildi. (50)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında gösterilen tüm tanımsız mahallere sağ tıklayarak uygun mahal isimlerini veriyoruz. (51)

“Kapı” simgesine tıklıyoruz ve mahal kapılarını görüldüğü haliyle uygun şekilde yerleştiriyoruz. (52)

Yerleştirdiğimiz daire giriş kapılarına fare sol tuşuyla tıklayarak sağ kısımdaki “özellikler” alanından kapı numaralarını giriyoruz. (53)

“Merdiven” simgesine tıklıyoruz ve merdiveni fare sol tuşuna basılı tutup çekerek yerleştiriyoruz. (54)

Zemin kat planı tamamlandıktan sonra 1 numaralı okla gösterilen “kopyala” simgesine tıklıyoruz. Daha sonra 2 numaralı okla gösterilen 1. normal kat planına geçiş yapıyoruz. (55)

1. normal katta iken ok ile gösterilen “yapıştır” butonuna tıklayarak zemin kat mimari çizimini 1. normal kata olduğu gibi kopyalamış oluyoruz. (56,57)

Dilersek tesisat çizimi olmayan daire odalarına ait mahal duvarlarını temizleyebiliriz. Bunun için proje ekranında 1 numaralı okla gösterilen “silgi” butonuna tıklıyoruz. sonra silmek istediğimiz mahal duvarlarını yine proje ekranında 2 numaralı ok ile gösterildiği şekilde seçiyoruz ve klavyeden “delete” tuşuna basıyoruz. (58)

Proje ekranında en üst kat merdiven boşluğuna güvenlik sebebiyle bir havalandırma menfezi açılması mümkün ise 1 numaralı ok ile gösterilen “kolon havalandırması” simgesine tıklıyoruz ve ekranda bulunan ortak mahalde (merdiven boşluğu) kolon havalandırması yapıldığına dair simgeyi ekliyoruz. Eğer merdiven boşluğu havalandırma menfezi açılmasına elverişli değilse bu sefer 2 numaralı ok ile gösterilen “gaz alarm cihazı” simgesine tıklıyoruz ve ortak mahale bir gaz alarm cihazı simgesi ekliyoruz. (59)

Evet hepsi bu kadar. Çizim esnasında zaman zaman kontroller butonuna tıklayarak kalan eksikleri görebilir ve düzeltebilirsiniz. (60)WebCAD İle Örnek Bina Ana Kolon Doğalgaz Projesi


Daha önce gasline programında 10 daireli örnek bir bina ana kolon doğalgaz projesi hazırlamıştık. Şimdide Webcad programında 10 daireli bir bina ana kolon doğalgaz projesi hazırlayalım.

Sıkıştırılmış resim dosyalarının bulunduğu klasörü indirmek için buraya tıklayınız. (Resimli anlatım)

Webcad programı adı üzerinde tarayıcı tabanlı bir program olduğu için ilk olarak tarayıcı adres çubuğuna resimde görülen adresi yazıp (1) sayfaya giriş yapıyoruz. Ardından kullanıcı adı (2) ve şifremizi (3) giriyoruz ve giriş (4) tuşuna basıyoruz. (Resim 1)

Sol tarafta düşey menü çubuğunda bulunan “Projeler” sekmesine (1) tıklıyoruz ve açılır menüde “+Yeni” butonuna(2) tıklıyoruz. (Resim 2)

Açılan sayfada projemize bir isim veriyoruz.(1) (Dilerseniz resimde görüldüğü gibi sonradan projenize daha kolay ulaşabilmek için bir etiket belirtebilirsiniz.) (2) Ardından “oluştur” butonuna(3) tıklıyoruz. (Resim 3)

Çizim alanından kazanmak için isteğe bağlı olarak haritayı (3) resimde görülen yolu izleyerek kaldırabilir veya aynı şekilde çizim alanına dahil edebilirsiniz. (Resim 4)

Webcad programında kolaylık olması açısından öncelikle katları tanımlamamız gerekiyor. Örnek kolon projesi zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Bunun için program üzerinde bulunan “Katlar 1” yazısına (1) oradan da “kat yönetimine” (2) tıklıyoruz. (Resim 5)

“Kat sayısı” kısmına (1) binamız 4 adet normal kattan oluştuğu için klavyeden sayısal olarak 4 adet kat girişi yapıyoruz ve “tüm katları ekle” butonuna (2) tıklayarak şekildeki gibi tüm katları çizime dahil ediyoruz. Örnek binamızda bodrum kat bulunmadığı için bodrum kat sayısını olduğu gibi bırakıyoruz.(3) (Resim 6)

Şekilde görülen içi dolu check işareti aktif katı göstermektedir. (1) Hangi katta işlem yapmak istiyorsanız ilgili katın bulunduğu check işaretine tıklayarak o katı aktif kat olarak belirleyebilirsiniz.(2)  Biz çizime zemin kattan başlayacağımız için burayı olduğu gibi bırakıyoruz. Çarpı işaretine basarak pencereyi kapatıyoruz.(3) (Resim 7)

Dilerseniz katlar arası geçişi sol üstte ok işaretiyle gösterilen (1) sekmeler aracılığıyla da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak bina ana kolon doğalgaz projesi başlangıcı için sağ üstte bulunan “tesisat tasarımı” simgesine (2) tıklıyoruz. (Resim 8)

“Kutu” simgesine tıklıyoruz. Varsayılan olarak S700 tip 21mbar duvar kutusu gelmektedir. Biz burada yandan çıkışlı duvar tipi S700 kutuyu doğalgaz projesi çizim ekranında herhangi bir yere farenin sol tuşuyla tıklayarak olduğu gibi bırakıyoruz. (Resim 9)

Servis kutusu özelliklerini değiştirmek için ilk olarak turuncu renkli yazıya tıklıyoruz.(1) Ardından sağdaki açılır pencerede bulunan açılır menülerde sırasıyla kutu basıncı(2) , kutu tipi(3) , kutu çıkış yüksekliği(4) ve kutu çıkış şeklini(5) değiştirebilirsiniz. Biz burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.(Resim 10)

Ekranda sağ üstte bulunan “3B Model” ikonuna (1) tıklıyoruz. Böylelikle ekran görüntümüz 2 boyuttan 3 boyuta geçmiş oldu. Ardından  sol yan menü çubuğunda “boru ekle” simgesine (2) oradan da kutu üzerinde tıklıyoruz (3) klavyeden kılavuz çizgileri istikametinde 15 cm nümerik giriş yapıp “enter” tuşuna basarak yatay bir boru parçası çiziyoruz.(4) (Resim 11)

Yine bozmadan klavyeden +250 yazarak 250 cm yukarı yönlü bir boru çizmek istediğimizi programa söylemiş oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken klavyeden “Esc” tuşuna basılmadıkça “boru ekle” komutundan çıkılmadan çizime devam edebileceğimizdir. (Resim 12)

Çizilen bu boruyu istenilen ölçüde iki parçaya ayırmak için boru üzerinde fare imlecini yukarı hareket ettirerek istenilen yüksekliğe ulaştığımızda fare sol tuşuna çift tıklatarak yerden 2 metre olacak şekilde boruyu kesiyoruz. Görüldüğü üzere boru iki parçaya ayrılmış oldu. Dilerseniz ilk parçaya tıklayarak 2. nokta yüksekliğinin doğruluğunu boru özellikleri isimli sağ yan açılır menüden de kontrol edebilirsiniz. (Resim 13 ve 14)

Daha sonra sol yan menüde bulunan “vana ekle” simgesine(1) tıklıyoruz ve vanamızı yerden 200 cm yüksekliğe yerleştiriyoruz. (2) Vana üzerine fare sol tuşuyla bir kez tıklıyoruz ve sağ tarafta açılan “vana özellikleri” kısmında “tip” kısmına tıklayarak “ana kesme” seçeneğini seçiyoruz. Vanamız dış ortamda kalacağı için “muhafazalı” anahtarını aktif hale getiriyoruz. (Resim 15 ve 16)

Sol menüde “selenoid vana ekle” simgesine tıklıyoruz.(1) Şekilde görüldüğü üzere AKV den hemen sonra(2) selenoid vanamızı yerleştiriyoruz. (Resim 17)

“Selenoid vana” üzerine fare sol tuşuyla bir kez tıklıyoruz ve sağ tarafta açılan vana özellikleri kısmında “tip” kısmına tıklayarak “mekanik deprem valfi” seçeneğini seçiyoruz. Mekanik deprem valfimiz dış ordamda kalacağı için “muhafazalı” anahtarını aktif hale getiriyoruz. (Resim 18)

Sol yan menü çubuğunda “boru ekle” simgesine (1) oradan da düşey boru uç noktasına tıklıyoruz (2) Klavyeden kılavuz çizgileri istikametinde fare imlecini hizalıyor ve 50 cm nümerik giriş yapıp “enter” tuşuna basarak sola 50 cm lik yatay bir boru parçası çiziyoruz.(3) (Resim 19)

Yine bozmadan kılavuz çizgileri istikametinde fare imlecini bu sefer ileri yönlendirerek(1) ve klavyeden 300 değerini girerek (2) bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında borumuzu 300 cm öteliyoruz. (Resim 20)

Fare imlecini kılavuz çizgileri istikametinde yukarı yönlendirerek (1) klavyeden +15 değerini giriyor (2) ve bina ana kolon doğalgaz projesi üzerinde borumuzu 15 cm yukarı yöneltiyoruz. (Resim 21)

İlk branşmanı çizmek maksadıyla fare imlecini sağa doğru yönelterek (1) klavyeden 100 değerini giriyor (2) ve bina ana kolon doğalgaz projesi üzerinde sağa doğru 100 cm lik yatay bir branşman çizmiş oluyoruz (Resim 22)

Yatay branşman ucundan aşağı yönde kılavuz çizgilerini takip ediyor (1) ve klavyeden -20 değerini girerek(2) bina ana kolon doğalgaz projesi üzerinde 20 cm lik aşağı yönde düşey bir boru parçası ekliyoruz. (Resim 23)

“Vana ekle” simgesine tıklıyoruz(1) ve bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında düşey boru parçasının ucuna düşey olarak vanamızı ekliyoruz.(2) (Resim 24)

Vana üzerine fare sol tuşuyla bir kez tıklıyoruz (1) ve sağ tarafta açılan “vana özellikleri” kısmında “tip” kısmına tıklayarak “tüketim vanası” seçeneğini seçiyoruz. Eğer bu vanaya sayaç bağlamak niyetinde isek “emniyet vanasını” seçmeliyiz.(2) Burada vananın ait olduğu “birim tipi” de seçilmelidir. Biz birim tipini “daire” olarak seçtik.(3) Altta yer tutucu olarak “birim numarası” yazılı yere klavyeden daire numarası atayarak mevcut branşmanın  kat planında belirtilen daireye ait olduğunu göstermiş oluyoruz.(4)  (Resim 25)

Sol yan menü çubuğunda “boru ekle” simgesine (1) oradan da çizim üzerinde ok ile gösterilen noktaya (2)  farenin sol tuşuyla tutunuyoruz. İkinci branşmanı çizmek maksadıyla bu sefer fare imlecini sola doğru yönelterek (3) klavyeden 200 değerini giriyor (4) ve bina ana kolon doğalgaz projesi üzerinde sola doğru 200 cm‘lik yatay bir branşman çizmiş oluyoruz. (Resim 26)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında -20 değeri ile 20 cm olarak çizdiğimiz ilk branşman iniş borumuza(1) fare ile sağ tıklayarak açılan seçeneklerden “kopyala” kısmına tıklıyoruz.(2) (Resim 27)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında çizimde gösterilen noktaya fare sol tuşu ile bir kez tıklayarak iniş borumuzu ve vanayı resimde görüldüğü şekliyle otomatik olarak ekliyoruz. (Resim 28)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranına eklediğimiz vana üzerine fare sol tuşu ile bir kez tıklayarak sağda bulunan “özellikler” kısmındaki “birim no” alanını “2” olarak düzeltiyoruz. (Resim 29)

Sol yan menü çubuğunda “boru ekle” simgesine (1) oradan da çizim üzerinde ok ile gösterilen noktaya (2)  farenin sol tuşuyla tutunuyoruz. Kutucuk içerisinde gösterilen yere (3) tıklıyoruz. Böylelikle bina ana kolon doğalgaz projesi alanında kolon hattımızı bir üst kata devam ettirmiş oluyoruz.(Resim 30 ve 31)

“Zemin kata” fare sol tuşuyla tıklayarak geçiş yapıyoruz.(1)  Sonrasında yatay branşmana fare sağ tuşu ile tıklıyoruz.(2) açılır menüde “kopyala” diyoruz.(3) (Resim 32)

Belirtilen noktaya fare sol tuşu ile tıklayarak (1) zemin kattan kopyaladığımız branşmanı olduğu gibi yapıştırıyoruz.(2)  (Resim 33)

Aynı işlemi zemin katta bulunan diğer branşmanı kullanarak aynı şekilde yineliyoruz.(1)  Daha sonra 1. normal kat üzerinde bulunan kopyalanmış her iki branşmana ait birim numaralarını tek tek elle düzeltiyoruz. (Resim 34)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında 1. normal katta iken 1 numaralı düşey boruya sağ tıklıyoruz (1) ve “kopyala” diyoruz.(2) (Resim 35)

Kopyaladığımız boruyu bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında resimde gösterilen noktaya tıklayarak yapıştırıyoruz.(1) Diğer branşman numaralarını resim 34 te görüldüğü şekliyle sırasıyla numaralandırmayı da unutmuyoruz. (Resim 36)

Aynı işlemleri 3. ve 4. katlar içinde tekrarlıyoruz. İzometrik görünüm simgesine tıklıyoruz (1) Çizmiş olduğumuz 10 daireli bina ana kolon doğalgaz projesi izometrik kolon görüntüsü görülmektedir.(2) (Resim 37)

“Araçlar” menüsüne tıklıyoruz. (1)  Açılır menüde “boru çaplarını optimize et” seçeneğine tıklıyoruz.(2) Karşımıza küçük bir pencere çıkıyor. “Boru çaplarını optimize etmek istediğinize emin misiniz? “ sorusuna “tamam” cevabını veriyoruz. (3) Böylelikle programın varsayılan olarak 1 ¼” çapında çizdiği tüm kolon boruları 10 daire tüketimli bireysel mesken hesabına göre bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında program tarafından otomatik olarak hesaplanarak düzeltilmektedir. (Resim 38,39,40)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında “araçlar” açılır menüsünden (1) “boru çapı hesapları” seçeneğine tıklayarak (2) düzeltilmiş boru çaplarına dair kritik hat hesabının uygun olduğunu görebiliriz.(3) Pencereyi kapatıyoruz. (Resim 41 ve 42)

“Tesisat tasarımı” simgesine (1) tıklayarak izometrik görünümden yeniden 2 boyutlu görünüme geçiş yapıyoruz. Buradan “mimari tasarım” moduna (1) tıklayarak geçiş yapıyoruz. (2) (Resim 43)

“Duvar çiz” simgesine tıklıyoruz(1) ve bina ana kolon doğalgaz projesi ekranı üzerinde kesintisiz noktadan noktaya bina ve daire alanlarını oluşturmaya başlıyoruz. (Resim 44 ve 45)

“Oda” simgesine (1) tıklıyoruz. Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında köşeden köşeye fare sol tuşuna basılı tutarak odaları oluşturuyoruz.(2) (Resim 46)

Görüldüğü üzere bütün mahaller bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında program tarafından tanımsız olarak isimlendirildi. (Resim 47)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında gösterilen tüm tanımsız mahallere sağ tıklayarak uygun mahal isimlerini veriyoruz. (Resim 48)

“Kapı” simgesine tıklıyoruz (1) ve mahal kapılarını bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında görüldüğü haliyle uygun şekilde yerleştiriyoruz. (Resim 49)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında yerleştirdiğimiz daire giriş kapılarına fare sol tuşuyla tıklayarak (1) sağ kısımdaki açılır “kapı özellikleri” menüsünde bulunan “Daire no” alanına (2) daire numaraları her iki kapı içinde giriyoruz. (Resim 50)

“Merdiven” simgesine tıklıyoruz(1) ve bina ana kolon doğalgaz projesi ekranına yerleştiriyoruz. Merdiveni büyütüp küçültmek için köşe noktayı fare sol tuşuna basılı tutup çekiyoruz (2) Merdiveni döndürmek için ise gösterilen noktadan (3) fare sol tuşuna basılı tutuyoruz. (Resim 51)

Zemin kat mimari ve tesisat çizimi bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ise üst menü çubuğundaki “katlar” (1) açılır menüsünde bulunan “kat kopyalama” menüsünü (2)  seçiyoruz.  (Resim 52)

Açılan “kat kopyalama” penceresinde öncelikle aktif olan zemin kat içeriğini kopyalamak istediğimiz kat/katları seçiyoruz. (1) Sonrasında zemin katta bulunan mimari veya tesisat tasarımlarından hangisini kopyalamak istediğimizi işaretliyoruz. (2) Biz burada sadece mimari tasarımı kopyalamak istiyoruz. “Kopyala” butonuna basıyoruz. (3) Burada zemin kat ile ara katlar arasında ufak tefek mimari farklılıklar olduğundan ötürü 1. normal kat üzerinde gerekli düzeltmelerimizi yapıp aktif konumdaki 1. normal kat mimarisini aynı yöntemle tüm üst katlara kopyalıyoruz. (Resim 53)

Dilersek tesisat çizimi olmayan daire odalarına ait mahal duvarlarını temizleyebiliriz. Bunun için bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında “silgi” butonuna tıklıyoruz.(1) sonra silmek istediğimiz mahal duvarlarını mause sol tuşuna tıklayarak tek tek siliyoruz. (2) (Resim 54)

Bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında en üst kat merdiven boşluğuna güvenlik sebebiyle bir havalandırma menfezi açılması mümkün ise “kolon havalandırması” simgesine (1) tıklıyoruz ve bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında bulunan ortak mahalde (merdiven boşluğu) kolon havalandırması yapıldığına dair simgeyi ekliyoruz. (2) Eğer merdiven boşluğu havalandırma menfezi açılmasına elverişli değilse bu sefer “gaz alarm cihazı” simgesine (3) tıklıyoruz ve bina ana kolon doğalgaz projesi ekranında bulunan ortak mahalde bir “gaz alarm cihazı” simgesi (4) ekliyoruz. (Resim 55 ve 56)

Evet hepsi bu kadar. Çizim esnasında zaman zaman üst menü çubuğundaki “araçlar” (1) açılır menüsünde bulunan “hata kontrollerini çalıştır” menüsünü (2)  seçerek kalan eksiklerinizi görebilir ve düzeltebilirsiniz. (Resim 57 ve 58)


 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.
error:
Canlı Destek
1
Yardım mı lazım ?
Ürünler, hizmetler veya mevzuat ile ilgili sorularınızı ya da ürün/hizmet taleplerinizi buradan 7/24 iletebilirsiniz.

Ürün/hizmet fiyatlandırma talepleriniz yalnızca sayfamızda bulunan fiyat teklif talep formları aracılığıyla kabul edilmektedir.